Copyright

Een plek om te Zijn behoudt zich het auteurs- en portretrecht op deze website voor. Het is niet toegestaan de foto’s of beelden op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op.